5A udbyder nu de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser

5A er nu godkendt til at udbyde den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer og den lovpligtige uddannelse som arbejdsmiljørepræsentant / -leder.

Det første lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatorkursus afholdes den 24 – 26. april og den 22. – 23 maj, og det første lovpligtige kursus som arbejdsmiljørepræsentant / – leder afholdes den 6. – 7. juni og den 21. juni.

Se på hjemmesiden under undervisning og lovpligtige uddannelser.

Endnu en sørgelig dødsulykke ved fald fra lift

Se artikel fra Metroxpres.

Du kan se reglerne for sikker brug og indretning af lifte i “AT – meddelelse nr. 20.04.3-1 Transportable Personløftere med arbejdsstandplads”

AT meddelelsen siger bl.a. følgende om hvordan man bruger en lift sikkert:

“Leverandørens anvisninger skal følges.Ved opstilling skal det sikres, at underlaget kan bære. For løftere med støtteben kan ekstra underlag under støttebenene være påkrævet.

Ved opstilling på færdselsområde skal der etableres trafikafmærkning efter vejmyndighedens og politiets bestemmelser.

Pas på elledninger.

Personer på en arbejdsstandplads skal anvende faldsikringsudstyr i henhold til leverandørens anvisninger. Der vil normalt være tale om faldhindrende udstyr bestående af bælte og en kort line der hindrer at man kan falde ud af kurven. Der er normalt ikke krav om, at der skal bruges faldsikringsudstyr i sakselifte og andre lodretgående lifte.

Ved enhver indstillingsmanøvre med standpladsen – især ved sænkning – skal føreren sikre sig, at der ikke er personer så nær løfteren, at de kan komme i fare.

Løfteren må kun benyttes, når der på stedet er en person, som i en nødsituation kan sænke standpladsen.

Arbejdsstandpladsen på transportable personløftere må ikke forlades, når denne befinder sig i løftet stilling, med mindre det fremgår af leverandørens brugsanvisning at den er beregnet dertil.