Koordinator

Se byggesagsstyring.nu om vejledning og redskaber til styring af byggeprocessen for arbejdsmiljøkoordinator.

5A udbyder:

  • den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljøkoordinator inden for bygge/anlægsområdet, dansk og engelsk
  • den lovpligtige uddannelse til arbejdsmiljørepræsentant, dansk og engelsk

Om uddannelse til Arbejdsmiljørepræsentant og Arbejdsmiljøkoordinator på dansk eller engelsk se 5A´s kursuskalender.

Kvalifikationer for arbejdsmiljø koordinator

De lovpligtige kvalifikationer:

For store bygge- eller anlægspladser skal koordinatoren have:

  • sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører.
  • have fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål på bygge- og anlægsområdet.
  • have praktisk erfaring i at lede et bygge- og anlægsarbejde. Det kan fx være erfaring som projektleder, -entrepriseleder, byggeleder eller som koordinator på mellemstore byggepladser.
  • have gennemført en godkendt arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Personer, der i perioden fra den 1. april 1991 til den 1. januar 2006 har gennemgået den fem-dages uddannelse for sikkerhedsorganisationens medlemmer (§ 9-uddannelse), opfylder kravet.

Dvs. at ved koordinatoropgaver på store byggepladser skal man have kvalifikationer ud over uddannelsen til Arbejdsmiljøkoordinator.

Kvalifikationskravene er de samme uanset, om koordinatoren skal koordinere under projekteringen eller under byggeprocessen.

Bygherren bør – på baggrund af det konkrete bygge- eller anlægsprojekts omfang og kompleksitet – overveje, om der skal stilles yderligere krav til koordinatorens kvalifikationer og erfaringer.

Den enkelte koordinator skal opfylde alle kvalifikationskrav. Kvalifikationerne kan således ikke deles mellem flere personer. Det udelukker ikke, at en koordinator kan gøre brug af særlig ekspertbistand fra andre personer, der fx har særlig viden og erfaring om den type bygge- og anlægsprojekt, der er under projektering eller bygning.