Elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker i EASY – 5A hjælper

5A kan tilbyde at hjælpe virksomheder med at anmelde arbejdsulykker digitalt i EASY. Virksomheder kan anmelde arbejdsulykker til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring, forsikringsselskaber og Arbejdstilsynet i det elektroniske anmeldesystem EASY.

Hvis I er så uheldige, at der er sket en arbejdsulykke på jeres virksomhed, har I som arbejdsgivere pligt til at anmelde den til Arbejdstilsynet, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i 1 dag eller mere ud over tilskadekomst dagen.

Anmeldelsen skal ske digitalt og senest 9 dage efter den første fraværsdag. Som arbejdsgiver skal du eventuelt også anmelde arbejdsulykken til dit forsikringsselskab efter regler i Arbejdsskadeloven. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan få rejst en sag om erstatning.

Som virksomhed skal I derfor anmelde en arbejdsulykke digitalt via EASY. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker. For virksomheder med få ansatte kan det være tidskrævende at lære at bruge elektroniske systemer som EASY korrekt. Derfor kan det være nemmere at bede en autoriseret arbejdsmiljørådgiver om at lave anmeldelsen. Det giver større sikkerhed for at anmeldelsen er i orden, og sparer tid som i stedet kan anvendes på jeres virksomheds forretningsområde.

Særligt for udenlandske virksomheder

Er I en udenlandsk virksomhed, der ikke har et CVR-nummer, kan I anmelde en arbejdsulykke via en særlig indgang på virk.dk for virksomheder uden CVR-nummer. Her skal I bruge jeres RUT-nummer.

Se mere på  Anmeld arbejdsulykker .

Kontakt 5A ApS på www.aaaaa.dk hvis I har brug for hjælp til digital anmeldelse af arbejdsulykker.

Udgivet af Sonja Ploug Jensen