Fatal accidents in January 2019

In January 2019 the there are three employees, who have lost their lives in a fatal accident in Denmark. These are terrible tragic accidents. Therefore, it is important to spread information about these accidents. In that way as many as possible, can learn from them.

Foreign employees also lose their lives in accidents at work in Denmark. One of the employees who lost live in January 2019 the was a Polish employee. In 2018, two Lithuanian, one Polish and one Russian employee lost their lives in accidents at work in Denmark.

Read below about some of the information’s regarding these accidents from the WEA homepage.

Fatal accident on 26. January 2019

A 29-year-old Danish employee has died in connection with the transport of a 1.8 tons concrete block. The concrete brick was lifted with one strap and slipped out of the strap and Feld down upon the employee. An injunction has been issued to the company. In accordance with established practice, the accident is assessed regarding criminal liability under Danish law.

Read here How to prevent accidents by Lifting with crane

Fatal accident on 17. January 2019

A 37-year-old Polish employee has died when working with cutting down trees. The deceased was hit by a tree. Two injunctions have been issued to the company. In accordance with established practice, the accident is assessed regarding criminal liability under Danish law.

 Read here How to prevent accidents when cutting down trees

Fatal accident on 8. January 2019

A 34-year-old self-employed Danish farmer has died when working with a mini excavator. The investigation of the accident by the Labour Inspectorate has been completed.

Learn how to prevent accidents in your business

Sonja Ploug Jensen

12. February 2019

5A´s Kursuskalender 2019 – Arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen?

5A´s Kursuskalender 2019 – Arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen?

Har lige inden jul afholdt et af de lovpligtige arbejdsmiljørepræsentant kurser. Det var engagerede kursister, der stillede super relevante spørgsmål til forbedring af deres eget arbejdsmiljø.

Dejligt at se at den obligatoriske evaluering fra Danmarks evalueringsinstitut, med de mange spørgsmål til kursets kvalitet, samlet gav en score på 2,7 på en skala fra og med 0 til 3.

Håber virkelig, at de har fået et rigtig godt grundlag for det arbejdsmiljøarbejde, som de skal i gang med derhjemme. Det gav de udtryk for.

5A laver kurser med mindre hold. På den måde mener vi, at alle får bedre mulighed for at drøfte problemstillinger fra deres egen virkelighed. På kurset vægtes også færdighed i informationssøgning på relevante arbejdsmiljømedier.

Tænker at også det giver et rigtig godt grundlag for deres eget arbejdsmiljøarbejde?

Se 5A´s kursuskalender med arbejdsmiljøkurserne i 2019 og tilmeld dig. Kurserne udbydes både på dansk og engelsk.

Sonja Ploug Jensen Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Dødsulykker i december 2018

Dødsulykker i december 2018

Dødsulykker er altid frygtelig tragiske, og én dødsulykke er en for meget. Det vi kan håbe på er, at vi kan lære af dem, og på den måde forebygge tilsvarende ulykker i fremtiden. Derfor denne lille artikel om hvad der er sket, og om forebyggelsesmuligheder.

I december 2018 er der – i forhold til arbejdsmiljølovgivningen – sket 3 arbejdsulykker med døden til følge. Dette fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside.

Dødsulykke den 18. december 2018

En 28-årig polsk medarbejder mistede livet efter at have kravlet ind gennem et vindue til et iltfattigt kølerum. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er givet et strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge på Arbejdstilsynets hjemmeside i At-vejledning B.4.4 – 1. oktober 2010 om varmepumper og kølerum samt spørgsmål og svar om sikkerhed for personale i køle- og fryserum

Dødsulykken den 17. december 2018 (afgået ved døden den 18. december 2018)

En 63-årig dansk medarbejder har mistet livet efter et fald fra gaflerne på gaffeltruck. Medarbejderen stod på gaflerne, som var hævet. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken af afsluttet og der er givet et strakspåbud om anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge i At-vejledning B.2.3.1-1 – 1. marts 2002 Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv samt i andre AT vejledninger om personløft.

Dødsulykke den 11. december 2018

En 63-årig dansk medarbejder mistede livet, da en skiltevogn blev påkørt. Afdøde var i gang med at reparere et hul i kørebanen foran skiltevognen. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er givet et strakspåbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge ulykker i trafikken på Arbejdstilsynets hjemmeside

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sonja Ploug Jensen, 5A ApS, Autoriseret arbejdsmiljørådgiver