5A´s Kursuskalender 2019 – Arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen?

5A´s Kursuskalender 2019 – Arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen?

Har lige inden jul afholdt et af de lovpligtige arbejdsmiljørepræsentant kurser. Det var engagerede kursister, der stillede super relevante spørgsmål til forbedring af deres eget arbejdsmiljø.

Dejligt at se at den obligatoriske evaluering fra Danmarks evalueringsinstitut, med de mange spørgsmål til kursets kvalitet, samlet gav en score på 2,7 på en skala fra og med 0 til 3.

Håber virkelig, at de har fået et rigtig godt grundlag for det arbejdsmiljøarbejde, som de skal i gang med derhjemme. Det gav de udtryk for.

5A laver kurser med mindre hold. På den måde mener vi, at alle får bedre mulighed for at drøfte problemstillinger fra deres egen virkelighed. På kurset vægtes også færdighed i informationssøgning på relevante arbejdsmiljømedier.

Tænker at også det giver et rigtig godt grundlag for deres eget arbejdsmiljøarbejde?

Se 5A´s kursuskalender med arbejdsmiljøkurserne i 2019 og tilmeld dig. Kurserne udbydes både på dansk og engelsk.

Sonja Ploug Jensen Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Dødsulykker i december 2018

Dødsulykker i december 2018

Dødsulykker er altid frygtelig tragiske, og én dødsulykke er en for meget. Det vi kan håbe på er, at vi kan lære af dem, og på den måde forebygge tilsvarende ulykker i fremtiden. Derfor denne lille artikel om hvad der er sket, og om forebyggelsesmuligheder.

I december 2018 er der – i forhold til arbejdsmiljølovgivningen – sket 3 arbejdsulykker med døden til følge. Dette fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside.

Dødsulykke den 18. december 2018

En 28-årig polsk medarbejder mistede livet efter at have kravlet ind gennem et vindue til et iltfattigt kølerum. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er givet et strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge på Arbejdstilsynets hjemmeside i At-vejledning B.4.4 – 1. oktober 2010 om varmepumper og kølerum samt spørgsmål og svar om sikkerhed for personale i køle- og fryserum

Dødsulykken den 17. december 2018 (afgået ved døden den 18. december 2018)

En 63-årig dansk medarbejder har mistet livet efter et fald fra gaflerne på gaffeltruck. Medarbejderen stod på gaflerne, som var hævet. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken af afsluttet og der er givet et strakspåbud om anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge i At-vejledning B.2.3.1-1 – 1. marts 2002 Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv samt i andre AT vejledninger om personløft.

Dødsulykke den 11. december 2018

En 63-årig dansk medarbejder mistede livet, da en skiltevogn blev påkørt. Afdøde var i gang med at reparere et hul i kørebanen foran skiltevognen. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er givet et strakspåbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge ulykker i trafikken på Arbejdstilsynets hjemmeside

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sonja Ploug Jensen, 5A ApS, Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker i EASY – 5A hjælper

5A kan tilbyde at hjælpe virksomheder med at anmelde arbejdsulykker digitalt i EASY. Virksomheder kan anmelde arbejdsulykker til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring, forsikringsselskaber og Arbejdstilsynet i det elektroniske anmeldesystem EASY.

Hvis I er så uheldige, at der er sket en arbejdsulykke på jeres virksomhed, har I som arbejdsgivere pligt til at anmelde den til Arbejdstilsynet, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i 1 dag eller mere ud over tilskadekomst dagen.

Anmeldelsen skal ske digitalt og senest 9 dage efter den første fraværsdag. Som arbejdsgiver skal du eventuelt også anmelde arbejdsulykken til dit forsikringsselskab efter regler i Arbejdsskadeloven. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan få rejst en sag om erstatning.

Som virksomhed skal I derfor anmelde en arbejdsulykke digitalt via EASY. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker. For virksomheder med få ansatte kan det være tidskrævende at lære at bruge elektroniske systemer som EASY korrekt. Derfor kan det være nemmere at bede en autoriseret arbejdsmiljørådgiver om at lave anmeldelsen. Det giver større sikkerhed for at anmeldelsen er i orden, og sparer tid som i stedet kan anvendes på jeres virksomheds forretningsområde.

Særligt for udenlandske virksomheder

Er I en udenlandsk virksomhed, der ikke har et CVR-nummer, kan I anmelde en arbejdsulykke via en særlig indgang på virk.dk for virksomheder uden CVR-nummer. Her skal I bruge jeres RUT-nummer.

Se mere på  Anmeld arbejdsulykker .

Kontakt 5A ApS på www.aaaaa.dk hvis I har brug for hjælp til digital anmeldelse af arbejdsulykker.

Udgivet af Sonja Ploug Jensen