Gennemfør arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen på kun én uge

I samarbejde med Arbejdsmiljøgruppen udbyder 5A nu arbejdsmiljøkoordinatorudddannelsen, som Arbejdsmiljøgruppen lige er blevet godkendt til at udbyde.

Vores første kursus gennemføres i perioden den 12.-16. september. Du kan altså få uddannet 
dine sikkerhedskoordinatorer på fem dage. Undervisere er Mikael Sylvestersen fra Arbejdsmiljøgruppen og undertegnede Sonja Ploug Jensen, fra den autoriserede arbejdsmiljørådgiver 5A.
 
Vi tilbyder som hidtil også autoriseret rådgivning på alle arbejdsmiljøområder – herunder bygherrerådgivning ved påbud om Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) – hvis I fx har fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Vi bruger både i rådgivningen og i undervisningen systematiske tjeklister og skabeloner med vejledning, der hjælper jer med at gennemføre jeres koordinatorarbejde og få styr på jeres sikkerhed. Se herom på 5A og InfoShares hjemmeside Byggesagsstyring.nu. Denne hjemmeside er en del af undervisningsgrundlaget for arbejdsmiljøkoordinatorkurset.
Kontakt 5A på telefon eller mail og lad os få en dialog om det. Eller klik ind på Arbejdsmiljøgruppens hjemmeside og se dig omkring.

Vi overvejer også at lave en engelsk version af kurset og Byggesagsstyring.nu. Hvis du er interesseret i det, så må du meget gerne give os en tilbagemelding herom.