5A

5A udbyder kurser i de to lovpligtige uddannelser som arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljørepræsentant og -leder.

Vi er også autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle fagområder:

 • Det ergonomiske område
 • Det biologiske område
 • Det kemiske område
 • Det fysiske område
 • Det psykosociale område.

 Vores mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved at udbyde relevant, kvalificeret og effektiv rådgivning.

Vi vil gerne møde virksomhederne der hvor de er, og lægger vægt på at fremstå som en troværdig, anerkendende og fagligt kvalificeret arbejdsmiljørådgiver.

5A tilbyder rådgivning og undervisning indenfor alle arbejdsmiljøområder herunder bygge/anlæg fx plan for sikkerhed og sundhed (PSS), journal, projektgranskning, arbejdsmiljøgennemgang, APV og arbejdsmiljøorganisation.

Vi udbyder de lovpligtige kurser som arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøkoordinator indenfor bygge- og anlægsområdet. Se vores kursuskalender.

Vores medarbejdere har uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator inden for bygge- og anlægsområdet.

Gå til APV-siden og download et gratis program til administration af APV, eller du kan få 5A til at lave en checkliste specielt tilrettet din branche eller din virksomhed.

Gå til siden om elektronisk adgang til arbejdspladsbrugsanvisninger via SIKKERHEDSKORTET. Se hvordan du – fra et vilkårligt opholdssted – får elektronisk adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB) for netop dine kemikalier.

Vi tilbyder bistand til undervisning – herunder undervisning i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse samt projektledelse af arbejdsmiljøprojekter.

Vi tilbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelser indenfor en lang række områder:

 • Bygge og anlægsområdet
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Muskel og skeletområdet – løft og arbejdsstillinger
 • Forflytning/forflytning af svært overvægtige
 • Støj og vibrationer
 • Arbejdsulykker
 • Kemi
 • Biologi
 • Lovgivning, APV mv.

 Vi rådgiver om arbejdsulykker, genteknologi (GMO), biologiske agenser og kemi, om muskel- og skeletbesvær, trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt indeklima, støj, vibrationer og akustik.
5A har ekspertise til måling af indeklima, kemisk forurening (inkl. asbest og PCB) og støj.

Medarbejderne i 5A har stor specialviden om arbejdsmiljølovgivningen, om Arbejdstilsynets tilsyn og håndhævelse samt om praksis for hvordan arbejdsmiljøreglerne skal forstås.

Vi tilbyder rådgivning til både små og store virksomheder, offentlige såvel som private inden for forskellige brancher og jobgrupper.

5A dækker primært Sjælland og øerne.

 

5A ApS    Usserød Kongevej 97A     2970 Hørsholm     Telefon: 4914 4404


5A ApS Autoriseret arbejdsmiljørådgiver