Arbejdsmiljøkoordinator

Arbejdsmiljørepræsentantkursus og Arbejdsmiljøkoordinatorkursus

5A udbyder Arbejdsmiljørepræsentant- og Arbejdsmiljøkoordinatorkursus på dansk og engelsk. Uddannelserne er lovpligtige, hvis du skal fungere som Arbejdsmiljøkoordinator samt Arbejdsmiljørepræsentant og -/leder.

Se nedenstående og vores kursuskalender, eller kontakt Sonja Ploug Jensen på telefon +45 40794404 eller via kontakt-funktionen.

OBLIGATORISKE ARBEJDSMILJØKURSER MV.

Her får du nemt og hurtigt få et overblik over indholdet i de kurser, vi udbyder.
Klik dig videre ved hjælp af de overordnede kategorier, eller brug søgefunktionen, hvis du leder efter noget bestemt.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om mulighederne for et virksomhedsrettet kursus.

Arbejdsmiljørepræsentant uddannelse, dansk, engelsk

Arbejdsmiljøkoordinator uddannelse, dansk, engelsk

Et en dags genopfrisknings-kursus

Virksomhedsrettede kurser

Maskindirektivet og sagkyndig kurser


ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT KURSUS (DANSK, ENGELSK)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er obligatorisk for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Du får en uddannelse, som du direkte kan bruge, når du kommer hjem. Du får viden om metoder og redskaber til at arbejde med sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Du får kompetencer, så du kan medvirke til at samarbejde om arbejdsmiljø. Der arbejdes med søgning af information om arbejdsmiljø og med problemstillinger fra din egen hverdag. Vores undervisere arbejder i hverdagen med at rådgive virksomheder inden for mange forskellige brancher bl.a. bygge- og anlægsområdet. De har derfor et godt kendskab til alle relevante arbejdsmiljøproblemstillinger, herunder de problemstillinger som du vil møde i din hverdag.

Formålet med uddannelsen er, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får viden, så de er i stand til at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i deres virksomhed. Du kan altid finde et hold, der passer dig.

Hvornår skal jeg på kursus?

Hvis du er valgt til medlem af arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, skal du efter arbejdsmiljøloven gennemføre den lovpligtige 22 timers Arbejdsmiljørepræsentant uddannelse. Du skal gennemføre uddannelsen senest tre måneder efter du er blevet valgt. Tilsvarende gælder for arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen der er udpeget af arbejdsgiveren. Uddannelsen er også obligatorisk for dig, hvis du har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991.

Uddannelsens opbygning mv.

Uddannelsen foregår 8.30 – 16.30 over tre dage i en 3 dages opbygning eller en 2+1-opbygning. I undervisningen får du en grundig introduktion til arbejdsmiljøorganisationen og -lovgivningen. Du lærer din egen rolle og ansvarsområder at kende, og får adgang til konkrete redskaber, som kan hjælpe dig med at løse de problemstillinger, som du vil opleve i den hverdag.

Du skal løse en skriftlig hjemmeopgave, der er relevant for netop din virksomhed, og som vi behandler på uddannelsen. Du stifter bekendtskab med de forskellige arbejdsmiljøproblemområder herunder med psykisk arbejdsmiljø. I kurset anvendes også informationssøgning af relevant arbejdsmiljømateriale, så du får bedre mulighed for at finde og søge den relevante arbejdsmiljøinformation når du får brug for det i hverdagen.

Praktiske oplysninger

Prisen per deltager er 3.950 kroner ekskl. moms, som inkluderer kursusmateriale, og fuld forplejning.

Tilmeld dig på vores kursuskalender, eller kontakt os via kontakt-funktionen eller telefon (+45 49 14 44 04 eller mobil +45 40 79 44 04).

Se vores salgs- og leveringsbetingelser

_____________________________

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR KURSUS (DANSK, ENGELSK)

Hos 5A får du en Arbejdsmiljøkoordinatorkursus af høj kvalitet hvor du også får redskaber, så du efterfølgende kan gå ud og fungere som arbejdsmiljøkoordinator. Vores undervisere arbejder i hverdagen med at rådgive virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet. De har derfor et godt kendskab til de problemstillinger der er på området og som du vil møde i din hverdag.

Hvis der er flere end 10 personer på byggepladsen samtidig, og der samtidig er mere end én arbejdsgiver, er det lovpligtigt at have en uddannet arbejdsmiljøkoordinator. Du får som koordinator kompetencer og redskaber som kan bruges til, i samarbejde med de øvrige aktører i byggeprocessen, at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø igennem hele byggeprocessen.

Hvornår skal jeg på kursus?

Før du fungerer som arbejdsmiljøkoordinator, skal du have gennemført det lovpligtige Arbejdsmiljøkoordinatorkursus. Det er en forudsætning for at du kan fungere som arbejdsmiljøkoordinator, at du også har kendskab til byggeriets aktører, viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet samt praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde

Uddannelsens opbygning mv.

5A´s Arbejdsmiljøkoordinatorkursus er fordelt over fem dage i en 5 dages eller en 3+2 dages opbygning. Der er undervisning fra 8.00 til 17.00 (16.00). Du skal løse en praktisk opgave i løbet af kurset. På nogen af kurserne vil opgaven skulle løses som hjemmeopgave.

Du får ved kurset udleveret redskaber i form af alle relevante skabeloner og paradigmer, så du efterfølgende selv bl.a. kan udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed.

Praktiske oplysninger

Prisen per deltager er 6.800 kroner ekskl. moms, som inkluderer kursusmateriale og fuld forplejning.

Tilmeld dig på vores kursuskalender, eller kontakt os via kontakt-funktionen eller telefon (+45 49 14 44 04 eller mobil +45 40 79 44 04).

Se salgs- og leveringsbetingelser

_____________________________

GENOPFRISKNINGS-KURSUS

Hvis det er længe siden du har fået dit arbejdsmiljøkursus, og du skal til at fungere som arbejdsmiljørepræsentant eller -leder i en arbejdsmiljøorganisation, tilbyder vi et en dages genopfrisknings-kursus.

Hvis du er interesseret i genopfrisknings-kursus så kontakt 5A via kontakt-funktionen eller telefon (+45 49 14 44 04 eller mobil +45 40 79 44 04).

Se salgs- og leveringsbetingelser

_____________________________

VIRKSOMHEDSRETTEDE KURSER

Hvis du er interesseret i virksomhedsrettede kurser (dvs. kurser som er specifikt rettet mod jeres egen virksomhed) så kontakt 5A via kontakt-funktionen eller telefon (+45 49 14 44 04 eller mobil +45 40 79 44 04).

Se salgs- og leveringsbetingelser her:

_____________________________


SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR 5A’s KURSER

Bemærk, at du ikke er tilmeldt kurset, før du har modtaget en skriftlig bekræftelse herpå. Normalt sendes denne inden for 3 dage. Udebliver bekræftelsen, bedes du henvende dig til spj@aaaaa.dk.

AFMELDING

Ved afmelding 2-4 uger før kursusstart opkræves 50 % af kursusprisen. Ved afmelding mindre end 2 uger før kursusstart eller ved udeblivelse, opkræves fuld pris.

Husk altid at få en skriftlig bekræftelse på din afmelding.

Kursisten modtager kursusbevis ved færdiggørelse af uddannelsen. Kursusbeviset bruges som dokumentation over for myndighederne for gennemførelse af uddannelsen. Det er derfor et krav, at kursisten er til stede i samtlige undervisningstimer.

Kursets gennemførelse afhænger af antal deltagere, og vi forbeholder os derfor retten til aflysning og flytning af kursusdatoer. Vi forbeholder os også ret til aflysning, hvis underviser er syg.

FLYTNING AF KURSUSDAG

Det er et krav at man til de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser skal begynde og afslutte uddannelsen på samme hold, med mindre der opstår tvingende omstændigheder som forhindrer dig i at deltage. Bliver det nødvendigt at flytte en eller flere dage, beregner vi en ekstra pris for kurset for at dække meromkostninger.

VIRKSOMHEDSRETTEDE KURSER

Bemærk, at såfremt din tilmelding vedrører et kursus, der kun er åbent for din virksomhed/institution, så kan der være aftalt andre betingelser med din organisation.

Er du i tvivl herom, så kontakt 5A eller kontakt os via kontakt-funktionen.

KURSUSKALENDER