Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantkursus og Arbejdsmiljøkoordinatorkursus

5A udbyder Arbejdsmiljørepræsentantkursus og Arbejdsmiljøkoordinatorkursus. Uddannelserne er lovpligtige, hvis du skal fungere som Arbejdsmiljøkoordinator samt Arbejdsmiljørepræsentant og -/leder.

Se nedenstående og vores kursuskalender, eller kontakt Sonja Ploug Jensen på telefon +45 40794404 eller via kontakt-funktionen.

OBLIGATORISKE ARBEJDSMILJØKURSER MV.

Her får du nemt og hurtigt få et overblik over indholdet i de kurser, vi udbyder.
Klik dig videre ved hjælp af de overordnede kategorier, eller brug søgefunktionen, hvis du leder efter noget bestemt.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om mulighederne for et virksomhedsrettet kursus.

Arbejdsmiljørepræsentant kursus

English Mandatory 3 days Working Environment course

Arbejdsmiljøkoordinatorkursus

Et en dags genopfriskningskursus

Virksomhedsrettede kurser

Maskindirektivet og sagkyndig kurser


ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTKURSUS

Det lovpligtige arbejdsmiljørepræsentantkursus er obligatorisk for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Du får en uddannelse, som du direkte kan bruge, når du kommer hjem. Du får viden om metoder og redskaber til at arbejde med sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Du får kompetencer, så du kan medvirke til at samarbejde om arbejdsmiljø. Der arbejdes med søgning af information om arbejdsmiljø og med problemstillinger fra din egen hverdag. Vores undervisere arbejder i hverdagen med at rådgive virksomheder inden for mange forskellige brancher bl.a. bygge- og anlægsområdet. De har derfor et godt kendskab til alle relevante arbejdsmiljøproblemstillinger, herunder de problemstillinger som du vil møde i din hverdag.

Formålet med uddannelsen er, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får viden, så de er i stand til at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i deres virksomhed. Du kan altid finde et hold, der passer dig.

Hvornår skal jeg på kursus?

Hvis du er valgt til medlem af arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, skal du efter arbejdsmiljøloven gennemføre det lovpligtige 22 timers Arbejdsmiljørepræsentantkursus. Du skal gennemføre uddannelsen senest tre måneder efter du er blevet valgt. Tilsvarende gælder for arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen der er udpeget af arbejdsgiveren. Uddannelsen er også obligatorisk for dig, hvis du har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991.

Uddannelsens opbygning mv.

5A´s Arbejdsmiljørepræsentantkursus foregår 8.30 – 16.30 over tre dage i en 3 dages opbygning, en 2+1-opbygning eller en 1+2-opbygning. I undervisningen får du en grundig introduktion til arbejdsmiljøorganisationen og -lovgivningen. Du lærer din egen rolle og ansvarsområder at kende, og får adgang til konkrete redskaber, som kan hjælpe dig med at løse de problemstillinger, som du vil opleve i den hverdag.

Du skal løse en skriftlig hjemmeopgave, der er relevant for netop din virksomhed, og som vi behandler på uddannelsen. Du stifter bekendtskab med de forskellige arbejdsmiljøproblemområder herunder med psykisk arbejdsmiljø. I kurset anvendes også informationssøgning af relevant arbejdsmiljømateriale, så du får bedre mulighed for at finde og søge den relevante arbejdsmiljøinformation når du får brug for det i hverdagen.

Praktiske oplysninger

Prisen per deltager er 3.950 kroner ekskl. moms, som inkluderer kursusmateriale, og fuld forplejning.

Tilmeld dig på vores kursuskalender, eller kontakt os via kontakt-funktionen eller telefon (+45 49 14 44 04 eller mobil +45 40 79 44 04).

Se vores salgs- og leveringsbetingelser

_____________________________

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR KURSUS

Hos 5A får du en Arbejdsmiljøkoordinator uddannelse af høj kvalitet hvor du også får redskaber, så du efterfølgende kan gå ud og fungere som arbejdsmiljøkoordinator. Vores undervisere arbejder i hverdagen med at rådgive virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet. De har derfor et godt kendskab til de problemstillinger der er på området og som du vil møde i din hverdag.

Hvis der er flere end 10 personer på byggepladsen samtidig, og der samtidig er mere end én arbejdsgiver, er det lovpligtigt at have en uddannet arbejdsmiljøkoordinator. Du får som koordinator kompetencer og redskaber som kan bruges til, i samarbejde med de øvrige aktører i byggeprocessen, at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø igennem hele byggeprocessen.

Hvornår skal jeg på kursus?

Før du fungerer som arbejdsmiljøkoordinator, skal du have gennemført den lovpligtige Arbejdsmiljøkoordinator uddannelse. Det er en forudsætning for at du kan fungere som arbejdsmiljøkoordinator, at du også har kendskab til byggeriets aktører, viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet samt praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde

Uddannelsens opbygning mv.

5A´s Arbejdsmiljøkoordinator uddannelse er fordelt over fem dage i en 5 dages eller en 3+2 dages opbygning. Der er undervisning fra 8.00 til 17.00 (16.00). Du skal løse en praktisk opgave i løbet af kurset. På nogen af kurserne vil opgaven skulle løses som hjemmeopgave.

Du får ved kurset udleveret redskaber i form af alle relevante skabeloner og paradigmer, så du efterfølgende selv bl.a. kan udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed.

Praktiske oplysninger

Prisen per deltager er 6.800 kroner ekskl. moms, som inkluderer kursusmateriale og fuld forplejning.

Tilmeld dig på vores kursuskalender, eller kontakt os via kontakt-funktionen eller telefon (+45 49 14 44 04 eller mobil +45 40 79 44 04).

Se salgs- og leveringsbetingelser

_____________________________

GENOPFRISKNINGSKURSUS

Hvis det er længe siden du har fået dit arbejdsmiljøkursus, og du skal til at fungere som arbejdsmiljørepræsentant eller -leder i en arbejdsmiljøorganisation, tilbyder vi et en dages genopfrisknings-kursus.

Hvis du er interesseret i genopfrisknings-kursus så kontakt 5A via kontakt-funktionen eller telefon (+45 49 14 44 04 eller mobil +45 40 79 44 04).

Se salgs- og leveringsbetingelser

_____________________________

VIRKSOMHEDSRETTEDE KURSER

Hvis du er interesseret i virksomhedsrettede kurser (dvs. kurser som er specifikt rettet mod jeres egen virksomhed) så kontakt 5A via kontakt-funktionen eller telefon (+45 49 14 44 04 eller mobil +45 40 79 44 04).

Se salgs- og leveringsbetingelser her:

_____________________________


SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR 5A’s KURSER

Bemærk, at du ikke er tilmeldt kurset, før du har modtaget en skriftlig bekræftelse herpå. Normalt sendes denne inden for 3 dage. Udebliver bekræftelsen, bedes du henvende dig til spj@aaaaa.dk.

AFMELDING

Ved afmelding 2-4 uger før kursusstart opkræves 50 % af kursusprisen. Ved afmelding mindre end 2 uger før kursusstart eller ved udeblivelse, opkræves fuld pris.

Husk altid at få en skriftlig bekræftelse på din afmelding.

Kursisten modtager kursusbevis ved færdiggørelse af uddannelsen. Kursusbeviset bruges som dokumentation over for myndighederne for gennemførelse af uddannelsen. Det er derfor et krav, at kursisten er til stede i samtlige undervisningstimer.

Kursets gennemførelse afhænger af antal deltagere, og vi forbeholder os derfor retten til aflysning og flytning af kursusdatoer.

FLYTNING AF KURSUSDAG

Det er et krav at man til de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser skal begynde og afslutte uddannelsen på samme hold, med mindre der opstår tvingende omstændigheder som forhindrer dig i at deltage. Bliver det nødvendigt at flytte en eller flere dage, beregner vi en ekstra pris for kurset for at dække meromkostninger.

VIRKSOMHEDSRETTEDE KURSER

Bemærk, at såfremt din tilmelding vedrører et kursus, der kun er åbent for din virksomhed/institution, så kan der være aftalt andre betingelser med din organisation.

Er du i tvivl herom, så kontakt 5A eller kontakt os via kontakt-funktionen.

 

ENGLISH MANDATORY 3 DAYS WORKING ENVIRONMENT COURSE

Teacher

Authorized safety and health counsellor and teacher Sonja Ploug Jensen from 5 A ApS.

Price per participant is 3.950 kr. ex. VAT

Min number of participants 6. Max number of participants 8 – 10.

Profit/deliveries

The participant will receive a certificate for participation in the course. He / she can then carry out the function of health and safety representative and is aware of the requirements related to Danish OHS legislation.

Cancellation

For cancellation 2 weeks before the start of the course, 50% of the course price will be charged. If the cancellation is less than 2 weeks before the start of the course, or failure to appear full price will be charged.

The participant receives a certificate of course, but it is a condition that the whole course is followed. The certificate is used as evidence to the authorities for the training. It therefore is required that the participant must be present in all teaching hours.

We reserve the right to cancellation if the teacher is ill.

Moving course day

It is a requirement that the OSH training must start and must be finished on the same team. This unless compelling circumstances arise which prevent participation.

Purpose, scope, content, etc.

The overall purpose of mandatory 3-day OHS training is – for safety representatives and supervisors who are members of the working environment organisation – to obtain knowledge of, to strengthen and to improve preventive work in their activities.

Participants are given knowledge of methods and tools to carry out safety and health tasks. They gain competencies to promote cooperation and to promote that working with OHS activities are performed in a systematic way.

 Scope of services

The course consists of 3 days, but the participant also must solve a small task in your own company. This task must be done in the working days in between the two sections of the course.   The training has a total duration of 24 hours. The duration of the course days is from 8.30 to 16:30 and the last day from 8.30 to 16.00.

The teaching and activities of the training will be based on the participants’ experiences. There will be presentations from teacher, assignments in groups and presentation from the participants, as well as subsequent discussion of themes.

Content

DAY 1 DAY 2 DAY 3
Welcome and presentation

Information on statistics for accidents and diseases and different working environment issues

The executive orders and guidance’s and how they can be used by the health and safety representative and -supervisor in the company and at the building site

Review of the Working environment System

Tools used for promoting health and safety

Safety inspections

In general, about working environment organization, risk assessment

Meetings in the working environment organization and the annual discussion

Prevention of sickness absence

 

Working environment representative, – supervisor, working environment organization (Roles, tasks, and collaboration)

Mental health

Bullying and the role of witnesses – prevention

How to use your risk assessment

Meetings in the working environment organization, the annual discussion. Better meetings – how?

Presentation of the task you solved in your own company

 

 

 

 

 

 

 

Prevention of accidents at work and investigation of accidents

Chemical and biological working environment, indoor climate. Risk assessments

Noise, vibration, and acoustics.

Muscle and skeleton problems – heavy lifting, pull and push, postures, etc.

Strong cooperative relations – social capital

What options do I have to improve my skills in my job as a health and safety representative/-supervisor?

Certificate and evaluation

 

 

 

 

 

Customer performance

The customer must deliver a list of the participants with all contact information (full names, function, E-mail, telephone number). The list must be sent to 5A ApS. 5A will send the program for the course to the participants before the start of the course.

The customer sees to that the participants can solve the above-mentioned task in the working days between the two sectors of the course.

KURSUSKALENDER