Dødsulykker i december 2018

Dødsulykker i december 2018

Dødsulykker er altid frygtelig tragiske, og én dødsulykke er en for meget. Det vi kan håbe på er, at vi kan lære af dem, og på den måde forebygge tilsvarende ulykker i fremtiden. Derfor denne lille artikel om hvad der er sket, og om forebyggelsesmuligheder.

I december 2018 er der – i forhold til arbejdsmiljølovgivningen – sket 3 arbejdsulykker med døden til følge. Dette fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside.

Dødsulykke den 18. december 2018

En 28-årig polsk medarbejder mistede livet efter at have kravlet ind gennem et vindue til et iltfattigt kølerum. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er givet et strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge på Arbejdstilsynets hjemmeside i At-vejledning B.4.4 – 1. oktober 2010 om varmepumper og kølerum samt spørgsmål og svar om sikkerhed for personale i køle- og fryserum

Dødsulykken den 17. december 2018 (afgået ved døden den 18. december 2018)

En 63-årig dansk medarbejder har mistet livet efter et fald fra gaflerne på gaffeltruck. Medarbejderen stod på gaflerne, som var hævet. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken af afsluttet og der er givet et strakspåbud om anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge i At-vejledning B.2.3.1-1 – 1. marts 2002 Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv samt i andre AT vejledninger om personløft.

Dødsulykke den 11. december 2018

En 63-årig dansk medarbejder mistede livet, da en skiltevogn blev påkørt. Afdøde var i gang med at reparere et hul i kørebanen foran skiltevognen. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er givet et strakspåbud. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs hvordan du kan forebygge ulykker i trafikken på Arbejdstilsynets hjemmeside

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sonja Ploug Jensen, 5A ApS, Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

5A udbyder nu de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser

5A er nu godkendt til at udbyde den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer og den lovpligtige uddannelse som arbejdsmiljørepræsentant / -leder.

Det første lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatorkursus afholdes den 24 – 26. april og den 22. – 23 maj, og det første lovpligtige kursus som arbejdsmiljørepræsentant / – leder afholdes den 6. – 7. juni og den 21. juni.

Se på hjemmesiden under undervisning og lovpligtige uddannelser.