Forflytning

Forflytning af borgere eller patienter

Sundhedspersonale har – bl.a. som følge af forflytning / den manuelle håndtering eller  af borgere/patienter – 6 gange større risiko for at pådrage sig helbredsskader sammenlignet med andre erhvervsgrupper.

5A tilbyder som supplerende arbejdsmiljøuddannelse bl.a. følgende kurser:

  • grundkursus i forflytningsteknik
  • uddannelse af forflytningsvejledere
  • temadage for forflytningsvejledere
  • kurser i forflytning af svært overvægtige personer

Skader og ulykker kan reduceres ved brug af udstyr og hjælpemidler som aflaster personalet, god arbejdsteknik, risikoanalyse af daglige opgaver, faste procedurer for brug af hjælpemidler og egnet arbejdsteknik.
Behovet for forflytninger opstår, når en person ikke selv kan flytte sig fra sted til sted eller vende, dreje eller rykke sig fx i en seng. Når sundhedspersonalet skal hjælpe en person med at forflytte sig skal det altid foregå i samarbejde med personen og med udgangspunkt i det naturlige bevægemønster og den enkelte persons ressourcer.
Derudover er det vigtigt at bruge hjælpemidler, rulle, trække og skubbe personen i vandret plan, at der er én der leder forflytningen, at bede om hjælp hvis det er nødvendigt og tænke kreativt.

Forflytning af svært overvægtige personer udgør en særlig udfordring indenfor forflytningsområdet. Hjælpemidlerne er større, der skal bruges flere af dem, der kræves mere plads og flere hjælpere til at udføre forflytningen. Selve forflytningen skal være nøje planlagt, da det mange gange er marginalerne der afgør, om en forflytning af en svært overvægtig person lykkes.

Svært overvægtige personer

Projekt ‘Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer – en vejledning’ er et samarbejdsprojekt der blev udført i et samarbejde mellem Odense Universitets Hospital, Nyborg Kommune, Hjælpemiddelinstituttet, Statens Byggeforskningsinstitut og Plambech & Bøgedal.

Formålet med projektet var at udarbejde en vejledning for kommunale sagsbehandlere på bolig-indretningsområdet, plejepersonale på hospitaler og i hjemmeplejen, samt arkitekter og bygherrer.

Indledningen til den færdige vejledning beskriver kort om konsekvenserne for den enkelte overvægt og for social- og sundhedspersonale når svært overvægtige håndteres og behandles:

“Svær overvægt medfører ikke blot konsekvenser for den enkelte overvægtige, der har øget risiko for at udvikle følgesygdomme. Også social- og sundhedspersonalet på hospitaler og i hjemmeplejen, som håndterer og behandler svært overvægtige, har stor risiko for at blive overbelastet, nedslidt og få arbejdsskader.

Dét, at håndtere svært overvægtige personer på et for lille eller på anden vis uegnet areal, er et voksende problem. Er pladsen trang, skal møbler og hjælpemidler ofte flyttes på. Det giver mange ekstra arbejdsgange og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Bygningsmæssige konstruktioner kan ikke altid klare opsætningen af en loft-lift, gulvet kan ikke bære vægten af både den svært overvægtige person og hjælpemidlet, elevatoren kan ikke laste vægten, og små ujævnheder i gulvet gør kørslen med en svært overvægtig person til belastende arbejde.
Denne vejledning giver anbefalinger til pladskrav og indretning i forbindelse med håndtering, forflytning, pleje og behandling af svært overvægtige personer i soveværelse og sengestue samt toilet og badeværelse på hospitaler og i hjemmepleje.”

 

Om uddannelse til Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøkoordinator på dansk eller engelsk se 5A´s kursuskalender.