Endnu en sørgelig dødsulykke ved fald fra lift

Se artikel fra Metroxpres.

Du kan se reglerne for sikker brug og indretning af lifte i “AT – meddelelse nr. 20.04.3-1 Transportable Personløftere med arbejdsstandplads”

AT meddelelsen siger bl.a. følgende om hvordan man bruger en lift sikkert:

“Leverandørens anvisninger skal følges.Ved opstilling skal det sikres, at underlaget kan bære. For løftere med støtteben kan ekstra underlag under støttebenene være påkrævet.

Ved opstilling på færdselsområde skal der etableres trafikafmærkning efter vejmyndighedens og politiets bestemmelser.

Pas på elledninger.

Personer på en arbejdsstandplads skal anvende faldsikringsudstyr i henhold til leverandørens anvisninger. Der vil normalt være tale om faldhindrende udstyr bestående af bælte og en kort line der hindrer at man kan falde ud af kurven. Der er normalt ikke krav om, at der skal bruges faldsikringsudstyr i sakselifte og andre lodretgående lifte.

Ved enhver indstillingsmanøvre med standpladsen – især ved sænkning – skal føreren sikre sig, at der ikke er personer så nær løfteren, at de kan komme i fare.

Løfteren må kun benyttes, når der på stedet er en person, som i en nødsituation kan sænke standpladsen.

Arbejdsstandpladsen på transportable personløftere må ikke forlades, når denne befinder sig i løftet stilling, med mindre det fremgår af leverandørens brugsanvisning at den er beregnet dertil.

Gennemfør arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen på kun én uge

I samarbejde med Arbejdsmiljøgruppen udbyder 5A nu arbejdsmiljøkoordinatorudddannelsen, som Arbejdsmiljøgruppen lige er blevet godkendt til at udbyde.

Vores første kursus gennemføres i perioden den 12.-16. september. Du kan altså få uddannet 
dine sikkerhedskoordinatorer på fem dage. Undervisere er Mikael Sylvestersen fra Arbejdsmiljøgruppen og undertegnede Sonja Ploug Jensen, fra den autoriserede arbejdsmiljørådgiver 5A.
 
Vi tilbyder som hidtil også autoriseret rådgivning på alle arbejdsmiljøområder – herunder bygherrerådgivning ved påbud om Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) – hvis I fx har fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Vi bruger både i rådgivningen og i undervisningen systematiske tjeklister og skabeloner med vejledning, der hjælper jer med at gennemføre jeres koordinatorarbejde og få styr på jeres sikkerhed. Se herom på 5A og InfoShares hjemmeside Byggesagsstyring.nu. Denne hjemmeside er en del af undervisningsgrundlaget for arbejdsmiljøkoordinatorkurset.
Kontakt 5A på telefon eller mail og lad os få en dialog om det. Eller klik ind på Arbejdsmiljøgruppens hjemmeside og se dig omkring.

Vi overvejer også at lave en engelsk version af kurset og Byggesagsstyring.nu. Hvis du er interesseret i det, så må du meget gerne give os en tilbagemelding herom.