Samarbejdspartnere

COWI

5A samarbejder med COWI om udbud af den lovpligtige uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator. Du kan tilmelde dig på 5A´s og COWI´s kursuskalender.

Bo Netterstrøm

Bo Netterstrøm er uddannet speciallæge i arbejdsmedicin/samfundsmedicin og har i mange år fungeret som overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, senere Bispebjerg Hospital. I kraft af mange års erfaring fra arbejde med arbejdsmedicin som special- og overlæge på arbejdsmedicinske klinikker, samt som arbejdslæge i Arbejdstilsynet, har Bo en meget bred ekspertviden indenfor arbejdsmedicinen. Bo har også et solidt kendskab til de forskellige arbejdsmedicinske problemstillinger og forebyggelse i de forskellige brancher.

Bo Netterstrøm er yderligere kendt for sit mangeårige arbejde med stressområdet. På stressområdet har Bo arbejdet med undersøgelser og forebyggende arbejde i konkrete sager samt undervisning. Han er forfatter til en række bøger om stres og stressforebyggelse. Se også nedenstående CV for Bo.

5A samarbejder med Bo Netterstrøm om sager vedrørende undersøgelser, forebyggelse, information og vejledning indenfor det arbejdsmedicinske område.

Curriculum Vitae for Bo Netterstrøm

1975 januar19811986

1986 – 2004

1985 – 1988

1988 – 1992

1992 – 2012

2012 –

Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns UniversitetLicentiatgrad i medicinSpeciallægeanerkendelse i arbejdsmedicin/samfundsmedicin

Arbejdslæge ved Arbejdstilsynet i Hillerød

Reservelæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet

1. Reservelæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet

Overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, senere Bispebjerg Hospital

Selvstændig

1985 – 19901988 – 20101991 – 1993

1992 – 1993

1993 – 2004

1993

1994 – 1998

1999 – 2000

2001

2001 –

2002 –

2008

Konsulent for Arbejdstilsynets arbejdsskaderegisterKonsulent i lægelige spørgsmål ved Royal CopenhagenArbejdstilsynets repræsentant i Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg

Ekstern lektor ved Institut for Social medicin ved Københavns Universitet

Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg

Medicinsk doktorgrad ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet

Formand for dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsmiljøklagenævnet

Chairman of ICOH Symposium on Epidemiology in Occupational Health, Copenhagen

Member of Editional Board in International Journal of Behavioral Medicine

Konsulent i Hjerteforeningen vedrørende stress

Medstifter af Stresscentret Kalmia i Gentofte

24-09-2013

Maskinsikkerhed

5A samarbejder med Maskinsikkerhed ApS om sager og kurser indenfor maskinsikkerhed, CE-mærkning mv.