YDELSER

Arbejdsmiljøkoordinering

5A udbyder arbejdsmiljøkoordinering indenfor bygge og anlægsbranchen. Vi har stor erfaring som arbejdsmiljøkoordinatorer både i projekterings- og i byggefasen.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Vi er godkendt som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle de arbejdsmiljøfaglige områder. Vi kan hjælpe jer med udvikling, overblik og systematik i jeres arbejdsmiljø så der bliver lagt  et niveau for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på jeres virksomhed.

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal lave en APV. Arbejder med APV starter med en kortlægning af arbejdsmiljøet. Når kortlægningen er lavet skal arbejdsmiljøproblemstillingerne prioriteres, og der skal udarbejdes en plan for løsning. 5A hjælper store og små virksomheder med at udarbejde APV. Vi hjælper med at gøre materialet let tilgængeligt, fx elektronisk via DropBox på jeres smartphone.

Overblik og systematik i arbejdsmiljøarbejdet

For at gøre arbejdet med arbejdsmiljø nemt og effektivt er det vigtigt at skabe et godt overblik over de arbejdsmiljøopgaver og -pligter, som man har som virksomhed. Her kan 5 A hjælpe jer med at skabe overblik og systematik i jeres arbejdsmiljøarbejde.

Lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler som maskiner, stilladser, stiger, trucks mv. skal have lovpligtige eftersyn efter leverandørens brugsanvisning. 5A hjælper jer med at finde overblik og indrette systemer så jeres udstyr altid er i orden og efterset.

Kemisk risikovurdering og instruktion for kemikalier og kemiske processer

Produkter som er faremærkede skal anvendes på en sikker måde. Derfor er det vigtigt at læse i leverandørens SDS: sikkerhedsdatablad (brugsanvisning) om hvor farligt produktet er, og om hvordan man skal beskytte sig. Ud fra leverandørens vejledning i sikkerhedsdatabladet skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering og instruktion i hvordan man skal beskytte sig ved det arbejde man laver.

Vi kan hjælpe jer med en vejledning i, hvordan I selv kan lave kemisk risikovurdering og instruktion.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

5A kan hjælpe jer med at gennemføre den årlige drøftelse.

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal AMO gennemgå en række punkter:

  1. AMO skal beslutte, hvad man skal fokusere på i det kommende år.
  2. AMO skal beslutte, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller.
  3. AMO skal vurdere, om det foregående års mål er nået.
  4. AMO skal sætte mål for det kommende års samarbejde.
  5. AMO skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

5A udbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor alle arbejdsmiljøemner.