5A

Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Private virksomheder med op til 100 ansatte kan nu få støtte til arbejdsmiljørådgivning.

I kan få tilskud til:

 • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til at forebygge
  • fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte
  • at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker,
 • Sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet, eller
 • Afprøvning af hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft,
 • Kemi og støv samt støjdæmpning

5A tilbyder

 • Gratis møde hvor vi drøfter de arbejdsmiljøproblemer, som fylder i jeres hverdag
 • 5A beskriver jeres forslag til projekt til jer, så vi er enige om indhold
 • 5A udarbejder ansøgning om økonomisk støtte for jer
 • 5a´s arbejde med dette er gratis, hvis ansøgningen ikke går igennem

LÆS mere på dette link til Arbejdstilsynets hjemmeside.

5A tilbyder:

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning – hjælp til Arbejdstilsynets påbud

5A  er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle fagområder:

 • Det ergonomiske område
 • Det biologiske område
 • Det kemiske område
 • Det fysiske område
 • Det psykosociale område.

Har I fået påbud eller påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgivning af Arbejdstilsynet, kan vi hjælpe jer med rådgivning om forebyggelse af jeres arbejdsmiljøproblemer, og sikre mere systematik i jeres arbejdsmiljøarbejde.

Bygge- og anlægsområdet

5A tilbyder

 • arbejdsmiljø koordinering
 • rådgivning og undervisning indenfor alle arbejdsmiljøområder herunder bygge/anlæg. Fx
 • plan for sikkerhed og sundhed (PSS), journal, projektgranskning, arbejdsmiljøgennemgang, APV og arbejdsmiljøorganisation.

Vores medarbejdere har uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator inden for bygge- og anlægsområdet.

Arbejdsulykker, trivsel, ergonomi, kemi og biologi

Vi rådgiver om arbejdsulykker, biologiske agenser og kemi, om muskel- og skeletbesvær, trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt indeklima, støj, vibrationer og akustik.
5A har ekspertise til måling af indeklima, kemisk forurening (inkl. asbest og PCB) og støj.

Medarbejderne i 5A har stor specialviden om arbejdsmiljølovgivningen, om Arbejdstilsynets tilsyn og håndhævelse samt om praksis for hvordan arbejdsmiljøreglerne skal forstås.

Små og store virksomheder, offentlige, private og internationale

Vi tilbyder rådgivning til både små og store virksomheder, offentlige såvel som private og internationale virksomheder inden for forskellige brancher og jobgrupper.

Projektledelse og supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Vi tilbyder bistand til projektledelse, undervisning – herunder undervisning i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Vi tilbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelser indenfor en lang række områder:

 • Bygge og anlægsområdet
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Muskel og skeletområdet – løft og arbejdsstillinger
 • Støj og vibrationer
 • Arbejdsulykker
 • Kemi
 • Biologi
 • Lovgivning, APV mv.

Du kan også få 5A til at lave en APV – tjekliste specielt tilrettet din branche eller din virksomhed.

Gå til siden om elektronisk adgang til Kemisk risikovurdering af kemikalier via SIKKERHEDSKORTET. Se hvordan du – fra et vilkårligt opholdssted – får elektronisk adgang til kemisk risikovurdering og instruktion for netop dine kemikalier.

5A ApS           Åtoften 159B          2990 Nivå             Telefon: 4079 4404


5A ApS Autoriseret arbejdsmiljørådgiver