5A

Kurser som arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljørepræsentant

5A udbyder kurser i de to lovpligtige uddannelser som arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljørepræsentant og -leder. Se vores kursuskalender.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning – hjælp til Arbejdstilsynets påbud

5A  er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle fagområder:

 • Det ergonomiske område
 • Det biologiske område
 • Det kemiske område
 • Det fysiske område
 • Det psykosociale område.

Har I fået påbud eller påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgivning af Arbejdstilsynet, kan vi hjælpe jer med rådgivning om forebyggelse af jeres arbejdsmiljøproblemer, og sikre mere systematik i jeres arbejdsmiljøarbejde.

Bygge- og anlægsområdet

5A tilbyder rådgivning og undervisning indenfor alle arbejdsmiljøområder herunder bygge/anlæg. Fx plan for sikkerhed og sundhed (PSS), journal, projektgranskning, arbejdsmiljøgennemgang, APV og arbejdsmiljøorganisation.

Vores medarbejdere har uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator inden for bygge- og anlægsområdet.

Arbejdsulykker, trivsel, ergonomi, kemi og biologi

Vi rådgiver om arbejdsulykker, biologiske agenser og kemi, om muskel- og skeletbesvær, trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt indeklima, støj, vibrationer og akustik.
5A har ekspertise til måling af indeklima, kemisk forurening (inkl. asbest og PCB) og støj.

Medarbejderne i 5A har stor specialviden om arbejdsmiljølovgivningen, om Arbejdstilsynets tilsyn og håndhævelse samt om praksis for hvordan arbejdsmiljøreglerne skal forstås.

Små og store virksomheder, offentlige, private og internationale

Vi tilbyder rådgivning til både små og store virksomheder, offentlige såvel som private og internationale virksomheder inden for forskellige brancher og jobgrupper.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Vi tilbyder bistand til undervisning – herunder undervisning i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse samt projektledelse af arbejdsmiljøprojekter.

Vi tilbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelser indenfor en lang række områder:

 • Bygge og anlægsområdet
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Muskel og skeletområdet – løft og arbejdsstillinger
 • Forflytning/forflytning af svært overvægtige
 • Støj og vibrationer
 • Arbejdsulykker
 • Kemi
 • Biologi
 • Lovgivning, APV mv.

Vi udbyder de lovpligtige kurser som arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøkoordinator indenfor bygge- og anlægsområdet. Se vores kursuskalender.

Gå til APV-siden og download et gratis program til administration af APV, eller du kan få 5A til at lave en checkliste specielt tilrettet din branche eller din virksomhed.

Gå til siden om elektronisk adgang til Kemisk risikovurdering af kemikalier via SIKKERHEDSKORTET. Se hvordan du – fra et vilkårligt opholdssted – får elektronisk adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB) for netop dine kemikalier.

5A ApS           Åtoften 159B          2990 Nivå             Telefon: 4914 4404


5A ApS Autoriseret arbejdsmiljørådgiver