Ergonomi

Ergonomi – Muskel- og skeletpåvirkninger

Hvis I har arbejdsprocesser hvor der er risiko for overbelastning på ergonomi området og som følge heraf nedslidning, fx på grund af

 • belastende arbejdsstillinger
 • tunge løft
 • træk og skub
 • ensidigt belastende eller gentaget arbejde

kan 5A hjælpe med at

 • identificere de belastende arbejdsprocesser og deres årsag
 • vurdere risici ved belastningerne
 • rådgive om hvordan man kan minimere eller i bedste fald helt fjerner belastningerne

5A samarbejder med konsulenter der har specialviden indenfor hele muskel- og skeletområdet, herunder fx

 • metoder og tekniske hjælpemidler der kan nedbringe eller fjerne belastningerne
 • eksponeringsniveauer og statistik for muskel og skeletbelastninger i forskellige brancher
 • forebyggelse af muskel- og skeletbelastninger i forskellige brancher som fx transportområdet, social og sundhedsområdet, hospitaler, bygge/anlæg – og industriområdet
 • Arbejdstilsynets statistik for arbejdsbetingede sygdomme på muskel- og skeletområdet

Til forebyggelse af skader på muskel- og skeletområdet tilbyder 5A flere forskellige supplerende arbejdsmiljøuddannelser.

Fx har sundhedspersonale har langt større risiko for at pådrage sig helbredsskader sammenlignet med andre erhvervsgrupper. Én af grundene til det er manuel håndtering eller forflytning af borgere/patienter indenfor sundhedsområdet.

Skader og ulykker kan reduceres ved brug af udstyr og hjælpemidler, god arbejdsteknik, risikoanalyse, procedurer for brug af hjælpemidler og velegnet arbejdsteknik.

Vi samarbejder bl.a. med konsulenter der er tidligere medarbejdere i Arbejdstilsynet, og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af arbejdsmiljøproblemer på muskel- og skeletområdet. Vi kender derfor til de krav som Arbejdstilsynet vil stille til forebyggelse af muskel- og skeletbelastninger.