Trivsel

Psykisk arbejdsmiljø – Trivsel

Hvis I på virksomheden har arbejde hvor der er problemer med trivsel eller fare for nedslidning på grund af påvirkninger i arbejdsmiljøet fx som følge af

 • stress
 • mobning
 • samarbejdsproblemer
 • eller andre arbejdsmiljøforhold som kan medføre psykisk og fysisk nedslidning

kan 5A hjælpe med, at

 • lave undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø, herunder virksomhedens sikkerhedskultur
 • identificere de belastende arbejdsprocesser og de påvirkninger der giver anledning til belastningerne
 • vurdere risici ved belastningerne
 • rådgive om hvordan man kan minimere eller i bedste fald helt fjerner belastningerne

5A har konsulenter der har specialviden med hensyn til trivsel på arbejdspladsen, herunder fx om

 • metoder til undersøgelse af belastninger i virksomheders psykiske arbejdsmiljø
 • hvilke initiativer en virksomhed kan iværksætte for at nedbringe eller fjerne belastningerne
 • vurderinger af undersøgelser af virksomheders psykiske arbejdsmiljø
 • forebyggelse af nedslidning, bl.a. som følge af belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, i forskellige brancher som fx folkeskoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsområdet, hospitaler, bygge/anlæg-området mv.
 • Arbejdstilsynets statistik for psykosociale arbejdsbetingede sygdomme

Vi tilbyder også supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor området psykisk arbejdsmiljø, fx mobning, social kapital, stress mv. Se mere om supplerende arbejdsmiljøuddannelse her.

Ved kurser eller forebyggende indsatser relateret til området mobning anvender vi ofte bl.a. den forskning der ligger materialet “Grib ind” om mobning fra BFA Velfærd og offentlig administration.

Prøv også at se filmen “Vagtplanen” der handler om hvordan mobning kan udtrykkes på en arbejdsplads.

Vi har medarbejdere der tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af psykisk arbejdsmiljø. Vi ved derfor på hvilke områder Arbejdstilsynet vil stille krav om forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer, og i hvilke krav der vil blive stillet til forebyggelsen.