TILSYNSKLARGØRING

Tilsynsklargøring til risikobaseret tilsyn

Få tilsynsklargøring og forbered dig på Arbejdstilsynets besøg. Se om du kan få en grøn smily, når Arbejdstilsynet næste gang gennemfører sit risikobaserede tilsyn på din virksomhed.
Fra 1. januar 2012 omlægger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen, så virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer får flere tilsyn. Samtidig får alle virksomheder, der har to eller flere ansatte (årsværk), mindst ét tilsynsbesøg inden udgangen af 2019, og ca. halvdelen af de virksomheder der har mellem én og to ansatte, vil få ét tilsynsbesøg.
5A har medarbejdere der tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet og som har stor specialviden om Arbejdstilsynets tilsynsmetoder. Vi har også stor erfaring i lovgivning og praksis indenfor hele arbejdsmiljøområdet. Vi benytter de samme metoder og tilgange som Arbejdstilsynet anvender, når de udfører deres tilsyn.
5A kan derfor hjælpe med at forberede jer på at få besøg af Arbejdstilsynet. Rådgivningen vil handle om

  •  hvordan I identificerer de relevante arbejdsmiljøproblemer på jeres virksomhed
  •  hvordan man kan minimere dem eller i bedste fald helt fjerne dem
  •  hvilke krav der skal opfyldes for at jeres arbejdspladsvurdering (APV) lever op til arbejdsmiljølovgivningen, fx vedrørende

–   kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
–   prioritering af arbejdsmiljøproblemer der er fundet ved kortlægningen
–   handlingsplan for at løse de prioriterede arbejdsmiljøproblemer
–   opfølgning på om de prioriterede arbejdsmiljøproblemer er løst
–   hvordan virksomhedens arbejdsmiljøorganisation kan inddrages i APV-arbejdet på en god måde

  • hvad den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde, og hvilke krav der stilles til den

Se vores særlige tilbud om tilsynsklargøring  generelt eller specielt for it- og kontorvirksomheder .

Om uddannelse til Arbejdsmiljørepræsentant og Arbejdsmiljøkoordinator på dansk eller engelsk se 5A´s kursuskalender.