Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske uddannelse på 22 timer skal arbejdsgiveren løbende tilbyde supplerende-arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).
Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende arbejdsmiljø-uddannelse.
Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed.
Formålet med den supplerende arbejdsmiljø-uddannelse skal være at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.
Disse kurser kan afholdes for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på virksomheden. Virksomheden kan med fordel lade flere interesserede medarbejdere deltage herunder samarbejdsorganisationens medlemmer, da det kan få den nye viden og nye holdninger til at sprede sig hurtigere i virksomheden. Flere mindre virksomheder kan gå sammen om et kursus.

Vi udbyder kurser indenfor følgende områder:

  • Bygge og anlægsområdet
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Muskel og skeletområdet – løft og arbejdsstillinger
  • Støj og vibrationer
  • Arbejdsulykker
  • Kemi
  • Biologi,
  • Lovgivning, APV mv.