Dødsulykker i februar og marts 2019

Af Arbejdstilsynets hjemmeside fremgår det den 2. april 2019, at der i februar og marts har været 4 dødsulykker. I to af ulykkerne er det børn, der er døde. Tankerne går til forældre og andre der er tæt på. Det er tragisk og ubærligt.

Det understreger vigtigheden af, at adskillelse af udførelse af farligt arbejde som nedrivningsarbejde og brug af farlige maskiner effektivt fra områder hvor der er børn, ikke må undervurderes.

Der har i 2019 indtil nu været to dødsulykker med nedrivningsarbejde og to ulykker med selvstændige landmænd. Disse ulykkerne bekræfter igen, at der her er tale om brancher hvor arbejdet er særlig farligt. God planlægning og god maskinsikkerhed, brug af relevante sikkerhedsforanstaltninger, sikker færdsel, instruktion, træning og tid nok er faktorer, som kan være afgørende for, om sådanne tragiske ulykker kan undgås.

Fra Arbejdstilsynets hjemmeside 2. april 2019:

Dødsulykke den 10. marts 2019

Arbejdstilsynet er i gang med at undersøge en dødsulykke, som skete da en mur væltede i forbindelse med nedrivningsarbejde. Arbejdstilsynets undersøgelse er endnu ikke afsluttet.

Se mere om ulykken på dette link til artikel fra den 10. marts om ulykken

Dødsulykke den 1. marts 2019

Arbejdstilsynet har undersøgt en ulykke, hvor afdøde blev ramt af en buskrydder, som var monteret på en traktor. Arbejdstilsynet har givet 2 påbud.

Se mere om ulykken på dette link til artikel fra den 1. marts om ulykken.

Dødsulykke den 27. februar 2019

En 58-årig dansk selvstændig landmand har mistet livet i forbindelse med arbejde med en kartoffelsætter. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

Se mere om ulykken på dette link til artikel fra den 27. februar om ulykken.

Dødsulykke den 6. februar 2019

En 24-årig dansk medarbejder har mistet livet i forbindelse med et nedrivningsarbejde. Afdøde blev kørt ned af en gravemaskine. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Læs her, hvordan du kan forebygge ulykker med færdsel på virksomheden

5A ApS – Sonja Ploug Jensen

02042019

Fatal accidents in January 2019

In January 2019 the there are three employees, who have lost their lives in a fatal accident in Denmark. These are terrible tragic accidents. Therefore, it is important to spread information about these accidents. In that way as many as possible, can learn from them.

Foreign employees also lose their lives in accidents at work in Denmark. One of the employees who lost live in January 2019 the was a Polish employee. In 2018, two Lithuanian, one Polish and one Russian employee lost their lives in accidents at work in Denmark.

Read below about some of the information’s regarding these accidents from the WEA homepage.

Fatal accident on 26. January 2019

A 29-year-old Danish employee has died in connection with the transport of a 1.8 tons concrete block. The concrete brick was lifted with one strap and slipped out of the strap and Feld down upon the employee. An injunction has been issued to the company. In accordance with established practice, the accident is assessed regarding criminal liability under Danish law.

Read here How to prevent accidents by Lifting with crane

Fatal accident on 17. January 2019

A 37-year-old Polish employee has died when working with cutting down trees. The deceased was hit by a tree. Two injunctions have been issued to the company. In accordance with established practice, the accident is assessed regarding criminal liability under Danish law.

 Read here How to prevent accidents when cutting down trees

Fatal accident on 8. January 2019

A 34-year-old self-employed Danish farmer has died when working with a mini excavator. The investigation of the accident by the Labour Inspectorate has been completed.

Learn how to prevent accidents in your business

Sonja Ploug Jensen

12. February 2019

5A´s Kursuskalender 2019 – Arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen?

5A´s Kursuskalender 2019 – Arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen?

Har lige inden jul afholdt et af de lovpligtige arbejdsmiljørepræsentant kurser. Det var engagerede kursister, der stillede super relevante spørgsmål til forbedring af deres eget arbejdsmiljø.

Dejligt at se at den obligatoriske evaluering fra Danmarks evalueringsinstitut, med de mange spørgsmål til kursets kvalitet, samlet gav en score på 2,7 på en skala fra og med 0 til 3.

Håber virkelig, at de har fået et rigtig godt grundlag for det arbejdsmiljøarbejde, som de skal i gang med derhjemme. Det gav de udtryk for.

5A laver kurser med mindre hold. På den måde mener vi, at alle får bedre mulighed for at drøfte problemstillinger fra deres egen virkelighed. På kurset vægtes også færdighed i informationssøgning på relevante arbejdsmiljømedier.

Tænker at også det giver et rigtig godt grundlag for deres eget arbejdsmiljøarbejde?

Se 5A´s kursuskalender med arbejdsmiljøkurserne i 2019 og tilmeld dig. Kurserne udbydes både på dansk og engelsk.

Sonja Ploug Jensen Autoriseret arbejdsmiljørådgiver