Kursuskalenderen

Vi er pt. optaget af især arbejdsmiljøkoordineringsopgaver, hvorfor undervisning på de lovpligtige arbejdsmiljøkurser indtil videre er sat på pause.