Årlig arbejsdmiljødrøftelse

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder med ansatte skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse.
5A kan hjælpe jer med at komme godt igennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Rådgivningen indeholder en vejledning til virksomheden om indholdet af og de krav der stilles til arbejdsmiljødrøftelsen:

  • Tilrettelæggelse af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år, herunder fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå,
  • Vurdering af, om det foregående års mål er nået,
  • Fastlæggelse af mål for det kommende års samarbejde.

Hvis I er færre end 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

5A har medarbejdere der er tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet og som har stor specialviden på arbejdsmiljøområdet. Vi har også stor erfaring i lovgivning og praksis indenfor arbejdsmiljø. Vi kender til Arbejdstilsynets tilsyns- og undersøgelsesmetoder, og vi anvender de samme metoder og tilgange som Arbejdstilsynet.