Arbejdsmiljøkurser

Arbejdsmiljøkoordinator og Arbejdsmiljørepræsentant kurser

Se 5A´s Kursuskalender hvor vi udbyder undervisning i den lovpligtige Arbejdsmiljøkoordinator uddannelse og Arbejdsmiljørepræsentant uddannelse (og arbejdsmiljøleder) .

Hos 5A får du med det lovpligtige Arbejdsmiljøkoordinator kursus en uddannelse med høj faglig kvalitet. Du lærer bl.a. om godt samarbejde med byggeriets aktører og du får redskaber, så du efterfølgende er klædt på til at gå ud og fungere som arbejdsmiljøkoordinator. Se på byggesagsstyring.nu hvor du kan se de redskaber, i form af tjeklister til at udarbejde PSS mv., som du får som en del af uddannelsen.

Via det lovpligtige Arbejdsmiljørepræsentant kursus hos 5A får du også en uddannelse af høj faglig kvalitet. En uddannelse, der giver dig viden om metoder og redskaber til at arbejde om sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver på din virksomhed. Du får redskaber og kompetencer, så du kan medvirke til at samarbejde om arbejdsmiljø.

I begge uddannelser vil blive arbejdet med problemstillinger fra din egen hverdag. Vores undervisere arbejder i hverdagen med at rådgive virksomheder inden for mange forskellige brancher bl.a. indenfor bygge- og anlægsområdet. Vores rådgivere og undervisere har derfor et godt kendskab til alle relevante arbejdsmiljøproblemstillinger, herunder de problemstillinger som du vil møde i din hverdag.

I vores kurser lægger vi også vægt på brug af digital informationssøgning. Bl.a. på den måde sikrer vi, at du er bedst muligt klædt på til de opgaver du skal varetage, når kurset er gennemført.

Se nedenstående og vores kursuskalender, eller kontakt Sonja Ploug Jensen på telefon +45 40794404 eller via kontakt-funktionen. Se her om uddannelse til Arbejdsmiljøkoordinator og om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Vi udbyder undervisning i kurser indenfor følgende områder:

  • Bygge og anlægsområdet
  • Kurser i maskindirektivet
  • sagkyndigkurser
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Muskel og skeletområdet – løft og arbejdsstillinger
  • Støj og vibrationer
  • Arbejdsulykker
  • Kemi
  • Biologi,
  • Lovgivning, APV mv.