Støj m.m.

Støj, akustik og vibrationer

Hvis der er meget høj eller forstyrrende støj, dårlig akustik, støjende maskiner eller arbejdsprocesser på jeres virksomhed kan 5A hjælpe med at

 • identificere de støjende arbejdsprocesser eller anledning til støjen
 • udføre støjmålinger
 • identificere årsagen til dårlig akustik
 • vurdere risikoen ved støjpåvirkning mv.
 • rådgive om hvordan man kan minimere eller i bedste fald helt fjerne høj og forstyrrende støj eller dårlig akustik

5A har specialviden indenfor hele støjområdet, herunder fx om

 • grænseværdier
 • metoder til støjdæmpning
 • personlige værnemidler
 • støjmålinger
 • eksponeringsniveauer på støjområdet mv. i forskellige brancher
 • forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer på støjområdet i forskellige brancher som fx skoler, børneinstitutioner, bygge/anlæg-  og industriområdet
 • Arbejdstilsynets statistik for arbejdsbetingede sygdomme på støjområdet

5A kan også hjælpe jeres virksomhed med vurdering af arbejdsprocesser med vibrationer og identificere årsagen til disse.

5A udbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor støj- og akustikområdet samt vibrationer. Du kan se mere om vores supplerende arbejdsmiljøuddannelse via dette link.

Vi har bl.a. medarbejdere der er tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet, og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen på området. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af arbejdsmiljøproblemer indenfor støjområdet, vibrationer og dårlig akustik. Vi har således et meget præcist kendskab til de krav som Arbejdstilsynet stiller til virksomhederne.