Støj m.m.

Støj, akustik og vibrationer

Hvis der er meget høj eller forstyrrende støj, dårlig akustik, støjende maskiner eller arbejdsprocesser på jeres virksomhed kan 5A hjælpe med at

 • identificere de støjende arbejdsprocesser eller anledning til støjen
 • udføre støjmålinger
 • identificere årsagen til dårlig akustik
 • vurdere risikoen ved støjpåvirkning mv.
 • rådgive om hvordan man kan minimere eller i bedste fald helt fjerne høj og forstyrrende støj eller dårlig akustik

5A har specialviden indenfor hele støjområdet, herunder fx om

 • grænseværdier
 • metoder til støjdæmpning
 • personlige værnemidler
 • støjmålinger
 • eksponeringsniveauer på støjområdet mv. i forskellige brancher
 • forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer på støjområdet i forskellige brancher som fx skoler, børneinstitutioner, bygge/anlæg-  og industriområdet
 • Arbejdstilsynets statistik for arbejdsbetingede sygdomme på støjområdet

5A kan også hjælpe jeres virksomhed med vurdering af arbejdsprocesser med vibrationer og identificere årsagen til disse.

5A udbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor støj- og akustikområdet samt vibrationer. Du kan se mere om vores supplerende arbejdsmiljøuddannelse via dette link.

Vil du høre hvordan høj støj kan skade din hørelse og give dig høreskaden tinnitus så prøv at gå ind på disse to link:

Hør eksempel på tinnitus (01:04 min., mp3-format)

Hør en høreskade (03:13 min., mp3-format)

Vi har bl.a. medarbejdere der er tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet, og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen på området. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af arbejdsmiljøproblemer indenfor støjområdet, vibrationer og dårlig akustik. Vi har således et meget præcist kendskab til de krav som Arbejdstilsynet vil stille til forebyggelse af belastninger som følge af støj, vibrationer og dårlig akustik.

Om uddannelse til Arbejdsmiljørepræsentant og Arbejdsmiljøkoordinator på dansk eller engelsk se 5A´s kursuskalender.