Ulykker og B/A

Arbejdsulykker og forebyggelse

Hvis I har mange ulykker, enten fordi I er en stor virksomhed med mange ansatte, eller fordi jeres arbejdsforhold, maskiner og arbejdsprocesser er særligt risikofyldte, kan 5A hjælpe jer med at

  • identificere de forhold der udgør en ulykkesfare
  • vurdere ulykkesrisici mv.
  • rådgive om hvordan man kan forebygge ulykker eller minimere og i bedste fald helt fjerner ulykkesfaren
  • rådgive om hvordan man helt simpelt kan etablere systemer til forebygge ulykker fremover

På hjemmesiden Byggesagsstyring.nu kan du fx se hvordan vi rådgiver entreprenører, arbejdsmiljøorganisationer og bygherrer om hvordan de kan etablere systemer til forebyggelse på arbejdsmiljøområdet.

5A har stor viden om og erfaring med

  • forebyggelse af ulykker inden for bygge/anlæg, PSS, journal m.m., herunder funktion som arbejdsmiljøkoordinator
  • etablering af systemer til forebyggelse af arbejdsulykker
  • ulykkesregistrering og -statistik
  • metoder til undersøgelse, risikovurdering og forebyggelse af ulykker
  • forekomst og forebyggelse af ulykker i forskellige virksomhedstyper og brancher som fx kommuner, bygge/anlæg – og industriområdet
  • Arbejdstilsynets ulykkesstatistik for arbejdsulykker

Arbejdsulykker er en væsentlig årsag til sygefravær, og er ofte forbundet med store omkostninger både for den tilskadekomne og for virksomheden.

Vi tilbyder en række forskellige kurser indenfor forskellige arbejdsmiljøemner, herunder om forebyggelse af arbejdsulykker, sagkyndigheds-kurser og kurser i Maskindirektivet.

Vi har medarbejdere der er tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen på området. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af arbejdsmiljøproblemer specielt på ulykkesområdet. Vi kender derfor også nøje de krav som Arbejdstilsynet vil stille til forebyggelse af ulykkesfarer.